News Headlines
You are here: Home » திஹாரிய செய்திகள் » ACJU திஹாரிய கிளை புதிய உறுப்பினர்கள் தெரிவு

ACJU திஹாரிய கிளை புதிய உறுப்பினர்கள் தெரிவு


அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா சபையின் திஹாரிய கிளை புதிய உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த புதிய உறுப்பினர்கள் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் திகதி தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

அதற்கமைய தலைவராக மௌலவி அம்ஜத் (ரஷாதி) யும், செயலாளராக மௌலவி ஸைபுல்லாஹ் (இஹ்ஸானி) யும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பொருலாளராக மௌலவி பாஸி (ஹஸனி) தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உப தலைவர்களாக மௌலவி ஹஸன் பாரிஸ் (மதனி), மௌலவி தவ்ஸீர் (நளீமி) யும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

உப செயலாளராக மௌலவி ரமீஸ் (நளீமி) யும், உப பொருலாளராக மௌலவி மபாஸ் (நாரி) யும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திஹாரிய கிளை உறுப்பினர்களாக; மௌலவி இம்தியாஸ் (மதனி), மௌலவி ரியாஸ் (ரஷாதி), மௌலவி பௌஸர் (நூரி), மௌலவி ரமீஸ் (ரஹ்மானி), மௌலவி ஸப்ரின் (அஸ்ஹரி), மௌலவி யூஸூப் (ஜாமிஈ), மௌலவி யுஸ்ரி (ரஷாதி) , மௌலவி சனூஸ் (பாகவி) ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ACJU Thihariya 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top