News Headlines
You are here: Home » அயலூர் » கோலா “சுப்பர் வோய்சஸ்” பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இடையிலான போட்டி நிகழ்ச்சி

கோலா “சுப்பர் வோய்சஸ்” பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இடையிலான போட்டி நிகழ்ச்சி


ஜம்மியதுஷ் சபாப் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன், நாம்புளுவை கோலா கழகம் நடாத்தும் “சுப்பர் வோய்சஸ்” சிறந்த குரலாற்றல் மிக்க மாணவர்களை இனம்காணும் நிகழ்ச்சி அண்மையில் கம்பஹா மாவட்டத்தில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

கிராமப்புற பாடசாலை மாணவர்களின் திறமைகளை நாடளாவிய ரீதியில் வெளிக்காட்டுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இப்போட்டி நிகழ்ச்சி கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் 04ஆம், 11ஆம் மற்றும் 25ஆம் திகதிகளில் கம்பஹா, மினுவாங்கொட, களனி மற்றும் நீர்கொழும்பு வலயங்களுக்கிடையில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தகது.

01 02 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top